Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z nami. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania.
MLB INVESTMENTS Sp. k. Sp. z o.o. ul. Witomińska 2 , 81-311 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział KRS pod numerem 0000685841 NIP 9581691347, REGON 367729403
Messenger
Instagram